Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2013

wehaveaproblemhoney
19:24
Tak bardzo za Tobą tęsknię, chociaż nigdy nie poczułam Twojej bliskości. Tak bardzo chcę Cię mieć teraz obok siebie. Wiem, że będziesz, wiem, że muszę czekać, wiem, że nie wymięknę, wiem, że będziesz już zawsze, wiem, że będziesz budzony przeze mnie każdego dnia, wiem, że będziesz się uśmiechał z zadziornym wyrazem twarzy gdy będę próbowała cię rozdrażnić, wiem, że będzie moim pierwszym i ostatnim mężczyzną, wiem, że czekam na swoją przyszłość, którą jesteś Ty.

October 29 2013

wehaveaproblemhoney
20:30
8910 2322
Reposted fromcaraseen caraseen viamissdark missdark
Sponsored post
soup-sponsored
06:46
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

October 21 2013

wehaveaproblemhoney
15:36
7211 adc9
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:36
7212 a247
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:34
4188 1f39
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:34
6912 2f89
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:33
3774 b21f
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:33
7391 b0aa
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:32
3921 a5ae
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:32
3965 f399
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:31
2579 6395
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:31
2594 d363
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:30
9797 2fce
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:29
1370 22c0
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:27
3333 a376
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
15:26
8131 5b51
Reposted fromiunfabulous iunfabulous
wehaveaproblemhoney
14:05
0726 44df
yees, I'm
Reposted byczarnefantazje czarnefantazje

October 18 2013

wehaveaproblemhoney
19:26
2003 f53d
Reposted fromiunfabulous iunfabulous viamissdark missdark
wehaveaproblemhoney
19:26
7265 3a86
Reposted fromvickybn17 vickybn17 viamissdark missdark
19:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...